Hoe een oldtimer verzekering opzeggen?

In Belgie geldt er een vaste procedure om een verzekering op te zeggen. Uiteraard geldt deze procedure ook voor een oldtimer verzekering, waardoor het belangrijk is de voorwaarden van deze procedure goed te kennen, om zonder problemen de oldtimer verzekering op te kunnen zeggen.

Termijn

Allereerst is het moment van opzeggen van groot belang. Wanneer er te laat wordt opgezegd kan de verzekeraar weigeren de opzegging in behandeling te nemen. Op die manier moet er nog een jaar voor de verzekering worden betaald, ook al is dit niet de wens van de klant. De volledige premie zal moeten worden voldaan en restitutie is niet mogelijk.

Om dit te voorkomen is het van belang om rekening te houden met de minimale opzegtermijn. In België geldt er voor de oldtimer verzekering een opzegtermijn van drie maanden. Dit betekent dat de opzeggingsbrief ten minste drie maanden voor de laatste dag van de verzekering moet worden verstuurd. Uiteraard is het mogelijk om de opzeggingsbrief een stuk eerder te versturen, maar één dag vertraging is voldoende om in de problemen te kunnen raken. Het is daarom verstandig om zelf een ruimere opzegtermijn aan te houden. Door zo’n vier maanden voor het verlopen van het jaarcontract de oldtimer verzekering al op te zeggen, zullen er geen problemen ontstaan en kan de oldtimer verzekering succesvol worden opgezegd.

Brief

Naast de termijn van opzeggen is ook de brief zelf van groot belang. Hierbij is het allereerst belangrijk om een officiële opzeggingsbrief te gebruiken en ten tweede dient deze op de juiste manier verstuurd te worden. Een officiële opzeggingsbrief kan bij de verzekeraar worden aangevraagd. Doorgaans kan er een opzeggingsbrief voor een oldtimer verzekering per post worden aangevraagd bij de verzekeraar. Deze zal de brief opsturen, waarna deze volledig dient te worden ingevuld. Daarnaast is het tegenwoordig vaak mogelijk om de brief op de website van de verzekeraar te downloaden als PDF bestand. Door de brief uit te printen en vervolgens op de juiste wijze te versturen kan er worden voldaan aan de voorwaarden omtrent opzeggen.

Versturen

Een opzeggingsbrief voor het opzeggen van een oldtimer verzekering dient op een speciale wijze te worden verstuurd. Het is niet voldoende om de brief op de post te doen richting de verzekeraar en vervolgens rustig af te wachten wat er gebeurt. In dat geval zal er namelijk helemaal niets gebeuren, behalve dat de verzekering voor opnieuw een jaar wordt afgesloten. De brief dient betekend verstuurd te worden, zodat men er zeker van kan zijn dat deze ook echt aankomt bij de verzekeraar. Op deze manier kan er geen twijfel ontstaan van het moment waarop de brief verstuurd is en of deze überhaupt wel aan de verzekeraar verstuurd is.

De opzeggingsbrief kan op drie verschillende manieren betekend worden. Allereerst is het mogelijk om de brief aangetekend te versturen. Daarnaast is het mogelijk om een deurwaarder met een zogenaamd exploot de brief te laten bezorgen. De derde mogelijkheid is het laten bezorgen van de brief door middel van een derde met een zogeheten ontvangstbewijs.