Oldtimer Verzekeringen – Introductie

De verzekering voor een oldtimer hoeft een stuk minder duur te zijn dan een reguliere autoverzekering. Het is daarom verstandig om de voordelen van een oldtimerverzekering goed te begrijpen en de verschillen met een reguliere autoverzekering goed te zien. Een oldtimerverzekering is, zoals de titel al aangeeft, toegesneden op oldtimers, waardoor er bepaalde voorwaarden in de polis van de verzekering zijn opgenomen, speciaal voor oldtimers. Daarnaast gelden er een aantal andere regels, waardoor de verzekeraar de oldtimerverzekering relatief goedkoop kan aanbieden. Zonder een hoge premie te vragen kan de verzekeraar zich op deze manier alsnog voldoende indekken tegen de mogelijke kosten die kunnen ontstaan. Een ongeval met een oldtimer zal namelijk niet alleen veel emotionele schade met zich meebrengen, ook de materiële schade is niet te onderschatten. Zeker bij de oldtimers die in zeer goede staat zijn gehouden kunnen de kosten aardig oplopen wanneer er wat mee gebeurt als gevolg van een aanrijding of schade door invloeden van buitenaf zoals een pittige regen- of onweersbui.

Hoe werkt het?

Een oldtimerverzekering is uiteraard alleen af te sluiten voor oldtimers. De kosten van een oldtimerverzekering liggen een stuk lager dan die van een reguliere autoverzekering, waardoor het niet is toegestaan om andere auto's dan oldtimers van deze verzekering te voorzien. Daarnaast moet de oldtimer aan een aantal voorwaarden voldoen. Naast de auto zelf is ook het gebruik van groot belang. Om een oldtimerverzekering af te kunnen sluiten dient de auto ook daadwerkelijk als oldtimer te worden gebruikt en mag deze niet worden ingezet voor het dagelijks gebruik. Gebeurt dit toch, dan zal de verzekeraar dit moeten kunnen aantonen om de kosten van een reguliere autoverzekering te kunnen berekenen.

In geval van schade zal de verzekeraar ook altijd kijken of de oldtimer wel als oldtimer werd ingezet. Wanneer de verzekeraar kan aantonen dat dit niet is gebeurd, kan er schade op de bestuurder worden verhaald. Uiteraard kan het voorkomen dat een bestuurder van een oldtimer niet voldoende op de hoogte is, of was, van de beperkende voorwaarden en de oldtimer om die reden voor het dagelijks gebruik heeft ingezet. In dat geval zal de verzekeraar maximaal €250 op de bestuurder mogen vorderen, de rest van de schade komt dan nog altijd voor de rekening van de verzekeraar zelf. Wanneer er kan worden aangetoond dat de bestuurder willens en wetens de voorwaarden niet heeft opgevolgd zal alle schade op de bestuurder kunnen worden verhaald. Op deze manier kan een ongeval of aanrijding dus een erg dure aangelegenheid worden.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden van een oldtimerverzekering hebben betrekking op het gebruik. Zo mag de oldtimer niet voor het dagelijks gebruik worden ingezet. Het is toegestaan om binnen een straal van 25 kilometer plezierritjes te maken, alleen tussen zonsopgang en zonsondergang. Daarnaast is het toegestaan om naar evenementen en manifestaties te rijden, deze liggen immers vaak op meer dan 25 kilometer afstand. Daarnaast dient de auto zelf minimaal 25 jaar geleden voor het eerst in gebruik te zijn genomen. Auto’s van een latere datum komen niet in aanmerking voor een oldtimerverzekering.